Zuiddijk 38, 3143 AS Maassluis Training: elke vrijdag : 21:00 - 22:00 (m.u.v. de zomer vakantie) in zwembad Dol-fijn
010-5912879 info@osvdelphis.nl

Lidmaatschap

Kosten:

De contributie bedraagt € 17,50 per maand. Daarbij ontvangt je maandelijks het onderwatersport magazine dat uitgegeven wordt door de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).
Logboeken, theorieboeken en brevet certificaten zijn aan te schaffen via het secretariaat van de vereniging. De volledige prijslijst vind je hier.

Maandelijkse contributie, borg, inschrijfgeld worden overgemaakt op bankrekening NL21 RABO 0111 7184 57 t.n.v. Delphis Maassluis.

 

Medische keuring persluchtduikers:

Alle actieve (jeugd)leden die de opleiding gaan volgen, dan wel gaan duiken met perslucht, moeten een medische verklaring kunnen overleggen. Deze ingangskeuring is 3 jaar geldig en kan uitgevoerd worden door Dr. P. Both, huisarts (Huisartsenpraktijk Parkhof te Maassluis). Vanaf de leeftijd van 50 jaar is de geldigheid van de keuring 1 jaar. Tegenwoordig is er geen verplichte herkeuring meer vereist.

Wij adviseren aspirant-leden deze duikkeuring vroegtijdig te laten uitvoeren. Daarmee blijft de teleurstelling bij gebleken medische ongeschiktheid beperkt. Het zou tenslotte zonde zijn wanneer je, nadat je enthousiast geworden bent (en wellicht zelfs al materiaal aangeschaft hebt), er pas achterkomt dat het beter is om niet te duiken.

 

Opzeggen:

Opzeggen is mogelijk per eerste van de maand volgend op de maand waarin het opzeggen heeft plaats gevonden. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden door middel van een e-mail of brief aan het secretariaat van de vereniging.