Opleiding

2 min. leestijd

Leren duiken is niet moeilijk!

Er zijn alleen een paar dingen die je moet weten en oefenen. Door een duikopleiding te gaan volgen zet je de eerste stap op weg naar een fantastische hobby! Bij OSV Delphis kun je zowel de basis brevetten, als diverse specialisaties halen.

Overzicht NOB opleidingen
Overzicht NOB opleidingen


Als bijdrage in de kosten die de instructeurs maken om de opleiding van de cursisten en hun eigen bijscholing verantwoord te kunnen uitvoeren vragen wij van de leden die in opleiding zijn een extra vergoeding. De tarieven gelden per seizoen dat men voor het betreffende brevet in opleiding is.

Naast de brevetten kunnen verschillende specialisaties gedaan worden. De boeken en certificaten daarvoor worden via de instructeur of het secretariaat bij de NOB besteld. Per seizoen wordt, afhankelijk van het aantal belangstellenden bepaald, welke specialties dat zijn. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de specialisatie, met uitzondering van de cursus Redden (zie hieronder). 

Prijslijst, geldig vanaf 1 januari 2018
Duik lidmaatschap OSV Delphis / NOB, per maand
inclusief Collectieve verzekering en per 2 maanden het Onderwatersport Magazine  €     17,50
Zwembad lidmaatschap OSV Delphis per maand
exclusief Collectieve verzekering en het Onderwatersport Magazine  €     15,00
Introductieles(sen)
1x Introductieles in het zwembad  €     20,00
3x introductielessen in het zwembad  €     50,00
Opleiding tot (aanvullend op het lidmaatschap)*
Scubadoe brevet incl. lesboek  €     25,00
NOB 1* duiker (Open Water) inclusief boek / digitale leeromgeving, brevetkaart, logboek en Instructeurs vergoeding  €   150,00
NOB 2* duiker (Open Water Advanced) inclusief boek / digitale leeromgeving, brevetkaart en Instructeurs vergoeding  €   100,00
NOB 3* duiker (Dive Master) inclusief boek / digitale leeromgeving, brevetkaart en Instructeurs vergoeding  €   100,00
Specialty, afhankelijk van de specialty  n.t.b.
Opleiding tot (exclusief lidmaatschap, let wel verzekering zelf regelen)*
NOB 1* duiker (Open Water) inclusief boeken, brevetkaart en Instructeurs vergoeding  €   300,00
NOB 2* duiker (Open Water Advanced) inclusief boeken, brevetkaart en Instructeurs vergoeding  €   300,00
NOB 3* duiker (Dive Master) inclusief boeken, brevetkaart en Instructeurs vergoeding  €   300,00
Overige
NOB Logboek, inclusief duiktabellen  €     32,00
Huur per maand, 12L 230Bar fles, exclusief aanvullende borg van € 50,– **/***  €     10,00
Huur per maand, ademset / octopus, incl. console, exclusief aanvullende borg van €  75,– **/***  €     10,00
Huur per maand,  BCD vest , exclusief aanvullende borg van €  75,– **/***  €     10,00
Borg, bij inschrijving  tot 18 jaar  €     25,00
Borg, bij inschrijving  vanaf 18 jaar  €     50,00
Lidmaadschap betreft minimaal 1 kalenderjaar, daarna uitsluitend schiftelijk, maandelijks opzegbaar
    *   Per seizoen, van maart tot november.
        Inclusief huur fles, automaat en BCD vest. Excl overige matarialen
  **   Niet van toepassing bij ScubaDoe en 1* duiker opleidingen. Huur alleen mogelijk bij lidmaatschap.
***    Bij huur over een kortere periode geldt ook het tarief van € 10,–
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Opleiding start na overeenstemming met je instructeur.
Bij artikelen welke OSV Delphis moet bestellen zijn verzendkosten meegerekend. Bij collectieve bestelling kan de prijs lager uitvallen.
Donateur worden? Dat kan natuurlijk ook! voor € 60,– per jaar.

Specialisatie Redden:

OSV Delphis heeft veiligheid hoog in het vaandel. Daarom wordt de Specialisatie Redden ten minste eenmaal per seizoen gegeven en moedigen wij al onze leden aan deze steeds te herhalen. Hiervoor worden (de eerste keer) alleen de kosten voor het cursusboek in rekening gebracht.

Voor specialisaties die wij extern (door derden) laten uitvoeren gelden aparte tarieven. Maandelijkse contributie, borg, inschrijfgeld en opleidingsvergoeding dienen te worden overgemaakt op NL 21 RABO 0111 7184 57.


*) Deze kosten bestaan o.a. uit het vullen van de flessen, vervaardigen van extra lesmateriaal of het huren van lesruimten.