Zuiddijk 38, 3143 AS Maassluis Training: elke vrijdag : 21:00 - 22:00 (m.u.v. de zomer vakantie) in zwembad Dol-fijn
010-5912879 info@osvdelphis.nl

Introductie

OSV Delphis bestaat al 45 jaar is daarmee een van oudste duikverenigingen van Nederland. De vereniging opereert op niet-commerciële basis. Dat wil zeggen dat alles gebeurt onder het motto:

“Door de leden, voor de leden”.

Onze vereniging bestaat uit enthousiaste leden die met veel plezier duiken in binnen- en buitenland. Daarbij worden evenwel de veiligheidsaspecten niet uit het oog verloren. Onze vakbekwame instructeurs worden in hun activiteiten bijgestaan door de meer ervaren leden binnen de vereniging. Op deze wijze wordt de aanwezige kennis tijdens de opleiding aan de nieuwe leden doorgegeven. Hierdoor is het mogelijk de kosten laag te houden waardoor men tegen een acceptabele contributie gedegen opgeleid wordt en in clubverband de onderwaterwereld kan verkennen.