Contact

0 min. leestijd
Secretaris:             Penningmeester:  Voorzitter:
Gerrit Jan Hoogeland Maarten Smit
Wim Verschuur
010-5912879 06-30015105 06-51134938
E-Mail E-Mail E-Mail
Correspondentieadres: Bankrekening: Vertrouwenspersoon:
OSV Delphis Rabobank 11.17.18.457 Marian van den Beukel-Strik
Zuiddijk 38 IBAN NL21RABO0111718457 André van der Wiel
3143 AS Maassluis BIC RABONL2U E-mail: vertrouwenspersoon@osvdelphis.nl
KvK Rotterdam 40385653